13 czerwca 1999 roku Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 polskich męczenników, którzy w czasie II wojny światowej oddali swoje życie przelewając krew dla Jezusa Chrystusa. Świadomi jesteśmy, że wobec okrucieństwa tej wojny, jest to jedynie mała grupa tych wszystkich, którzy mając Boga w sercu, pozostali mu wierni nawet wtedy, gdy przyszło im oddać życie.

Kościół dalej prowadzi wzmożone prace nad tym, by męczenników II wojny światowej stawiać ludziom jako orędowników u Boga, przez wyniesienie ich na ołtarze. Jednym z takich świadków wiary jest kleryk Alfons Mańka OMI. Urodzony 21 października 1917 roku w Lisowicach, sakrament Chrztu świętego przyjął w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku, znajdującym się obecnie w Diecezji Gliwickiej. Od 1934 roku związał swoje życie ze Zgromadzeniem Oblatów Maryi Niepokalanej, najpierw jako kleryk Małego Seminarium w Lublińcu, a następnie jako nowicjusz w Markowicach i student filozofii w Krobi.

Po wybuchu II wojny światowej kontynuował studia i formację do kapłaństwa. Aresztowany przez Gestapo 4 maja 1940 roku przebywał w obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie po ciężkich pracach w kamieniołomie, niespełna pół roku później, zmarł z wycieńczenia 21 lub 22 stycznia 1941 roku.

Zgodnie z art. 43 § 2 Instrukcji Kongregacji ds. Kanonizacyjnych Sanctorum Mater, odpowiadając na prośbę Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, w imieniu postulatora procesu beatyfikacyjnego, proszę by wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, zarówno pozytywne jak i negatywne, dokumenty, pisma, listy, fotografie lub pamiątki dotyczące Sługi Bożego Alfonsa Mańki OMI, przekazać je proboszczowi swojej parafii do końca września 2020 roku. Proboszczów zaś proszę by zebrane informacje niezwłocznie przekazali do kancelarii Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

bp Jan Kopiec