Święty Józef: Marzenie Powołania

Święty Józef wychodzi nam na spotkanie ze swoją łagodnością, jako święty z sąsiedztwa; jednocześnie jego mocne świadectwo może wyznaczyć nam kierunek na naszej drodze.

Podobną postawę widzimy u Alfonsa Mańki, który jako zwykły chłopiec z wioski następnie maturzysta i nowicjusz jawi się jako święty z sąsiedztwa i wyznacza kierunek na naszej drodze. Kierunek: codziennej pracy nad sobą, miłości Boga i bliźniego, ostatecznie męczeństwa.

Św. Józef sugeruje nam trzy słowa klucze dotyczące powołania każdego z nas. Pierwszym z nich jest sen-marzenie. Wszyscy w życiu marzą o spełnieniu. I słuszne jest karmienie wielkich oczekiwań, wzniosłych perspektyw, których nie są w stanie zaspokoić ulotne cele, takie jak sukces, pieniądze czy rozrywka.

Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego Franciszka z orędzia o powołaniu widzimy Alfonsa maturzystę, który miał marzenia, cele a największym z nich to świętość.

Przyszedłem do klasztoru, aby stać się świętym i całym sercem tego pragnę. 02 października 1937

A jakie są Twoje marzenia?