Alfons Mańka zdał maturę w 1937 roku

Lata szkolnej edukacji Alfonsa były mierzone nie tyle szkolnymi sukcesami co cierpliwą pracą w wypełnianiu codziennych obowiązków ucznia. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnych Lisowicach, do gimnazjum w Lublińcu gdzie codziennie dojeżdżał rowerem.

Prezbiterium kościoła parafialnego p. w. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. W latach nauki Alfonsa 1934 – 1937, była to kaplica Małego Seminarium Misjonarzy Oblatów MN

W Lublińcu wstąpił do Małego Seminarium Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. Jego wychowawcą był bł. o. Józef Cebula OMI. Życie w internacie Małego Seminarium wymagało samodzielności, uczyło szkolnej dyscypliny, regularnego odrabiania lekcji, zaangażowania w życie szkoły. Poza lekcjami uczył się gry na skrzypcach i rysunku. Integralną częścią jego życia był rozwój duchowy, któremu patronował św. Stanisław Kostka. Właśnie w takim otoczeniu i osobistej dyscyplinie dwudziestoletni maturzysta był dojrzały do podjęcia życiowej decyzji o pójściu za Jezusem drogą powołania kapłańskiego.