Reme, 03 czerwca 1938

Życie świętych nie tyle polegało na uwadze, aby unikać grzechów i błędów, ile raczej na usilnej miłości Boga, która to miłość nie tylko obrzydzała grzech, ale była bodźcem do całkowitego zaparcia siebie.