Reme, 04 czerwca 1938

Wigilia Zesłania Ducha Świętego.

1 Jezus w wieczerniku, odprawiwszy tłum, pociesza Apostołów zesłaniem im innego Pocieszyciela Ducha Świętego, który z nimi pozostanie, który ich pouczy o wszystkim.

2 Prośba do Ducha Świętego, aby jutro On raczył i do mej duszy zstąpić, wraz swymi darami.

3 Jezus przygotował Apostołów na przyjęcie Ducha Świętego, w chwili tak ważnej, gdy niedługo od nich odejdzie, mówi im o Nim i nazywa Go Pocieszycielem. Duch Święty uczynił Apostołów gotowymi do głoszenia Ewangelii św. Zwrócił ich oczy już tylko do Boga, że sprawy ziemskie już ich wcale nie obchodziły, jedynie, aby szerzyć Królestwo Chrystusowe w sercach ludzkich.

I ja mam kiedyś opowiadać Ewangelię św., dlatego należy mi prosić, aby Duch Święty raczył swymi darami ubogacić mą duszę, aby sobie na nie zasłużyć postanawiam dzień dzisiejszy spędzić w skupieniu przygotowując się…