Redi, 27 stycznia 1938

O, Jezu, oto z każdą swą chwilą chcę od nowa dla chwały Twej pracować z coraz większą gorliwością.