Redi, 20 sierpnia 1938

Ćwiczenia duchowne starałem się dobrze, o ile możności odprawić, ofiarując je przez Niepokalane Serce Matki Najświętszej, Najświętszemu Sercu Jezusowemu.