Reme, 22 sierpnia 1938

W modlitwie nasze zbawienie

1 Modlitwa jest nie tylko pożyteczna, ale i konieczna. Bez łaski pomocy Bożej nic nie możemy uczynić dobrego. Bóg pragnie wszystkich zbawić i wszystkim udzielić swych łask, lecz prawem naturalnym udziela ich tylko tym, którzy o nie proszą. Jeśli więc chcemy się zbawić powinniśmy się zawsze modlić, bo kto się nie modli, ten zginie. Modlić się mamy nie tylko za siebie, ale i za bliźnich, szczególnie grzeszników i dusze w czyśćcu pozostające.

2 Rozmyślanie odprawiałem dobrze, lecz za mało oddawałem się rozmowie z Bogiem, przez co nie zbyt dobrze uświadamiałem sobie Jego obecność. Wniosek z rozmyślania: Jeśli chcemy się zbawić, to powinniśmy zawsze się modlić, bo kto się nie modli ten zginie. Prosiłem Jezusa o dar modlitwy, abym zawsze, szczególnie, gdy już nic nie mogę zrobić, w pokusach i niebezpieczeństwach, uciekał się do Boga.

Postanowienie: Przed każdą modlitwą poświecić nieco czasu na skupienie się, dzisiaj więc chcę się w ten sposób ćwiczyć. Jako wzór wziąłem sobie św. Stanisława Kostkę, którego Bóg obdarował darem modlitwy.