Co było dla kl. Alfonsa najważniejsze w życiu?

„Chciałbym dla Jezusa tylko żyć, dlatego postanawiam sumiennie pełnić wszystkie moje obowiązki”. 20.10.1937 r.

„Służyć Jezusowi dla Jego chwały i służąc Mu w całkowitym zaparciu się, to mój cel, to mój ideał”. 25.10.1937 r.

„Jezu dla Ciebie chcę żyć, Ciebie kochać, do Ciebie chcę się wciąż uśmiechać przez łzy”. 20.11.1937 r.

„Chcę się stać świętym, niech mnie to kosztuje ile chce”. 27.11.1937 r.

 

Jak kl. Alfons Mańka dążył do upragnionej świętości?

„Dążyć do świętości, do doskonałości, to ciągła walka, walka z sobą, walka ze światem (…). Walka to będzie trudna, bardzo trudna, lecz przez nią przejść muszę, czy zaś zwyciężę?”. 17.10.1937 r.

„Trudności nie są na to, aby nas zwyciężały, lecz abyśmy je zwyciężali”. 5.01.1938 r.

„Odmawianie sobie przyjemności nie tylko zakazanych, ale i dobrowolnych utrzymuje na wodzy ciało skłonne do złego”. Rekolekcje 10.02.1938 r.

 

Jak widział siebie dążącego do świętości? Gdzie szukał siły?

„Przez trudności oświecony łaską Bożą, poznaję wciąż swą nicość, nieudolność, a dobroć i miłość Boga”. 28.10.1937 r.

„Nadzieja moja i ufność w Bogu i Matce Najświętszej”. 17.10.1937 r.

„Chcę trwać zawsze w modlitwie u stóp krzyża, aby tam czerpać siłę i moc, aby tam w szkole cierpienia uczyć się cierpieć”. 29.03.1938 r.

 

Jakie wartości i postawy uważał za najważniejsze?

„Wiara powinna nam być żywym źródłem wszystkich naszych prac, zamiarów i usiłowań. O tą wiarę trzeba nam się modlić, bo jedynie łaska Boża może ją w nas umocnić”. 8.06.1938 r.

„Z dnia na dzień w wierności w małych rzeczach będę się ćwiczył”. 30.03.1938 r.

„Co mnie smuci? Że całkowicie jeszcze dzisiaj z łaską Bożą nie współpracowałem”. 5.10.1937 r.

 

Cytaty z Dzienniczka wybrał ks. Rafał Wyleżoł