Kalendarium przedstawiające przebieg fazy wstępnej procesu beatyfikacyjnego scholastyka Alfonsa Mańki OMI, męczennika

Rok 2019

24 maja

Prowincjał o. Paweł Zając z Radą podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Alfonsa Mańki.

12 czerwca

Ojciec Prowincjał kieruje do Ojca Generała prośbę o pozwolenie na rozpoczęcie procesu

27 lipca

Postulator Generalny o. Thomas Klosterkamp, w Rzymie po zapoznaniu się z zebranym materiałem rekomenduje Ojcu Generałowi pozytywną opinię na temat rozpoczęcia procesu

25 września

Superior Generalny o. Luis Lougen z Radą, wydaje w Rzymie pozwolenie na rozpoczęcie prac związanych z procesem beatyfikacyjnym Alfonsa Mańki

27 września

Ojciec Prowincjał mocą Dekretu powierza o. Lucjanowi Osieckiemu zadanie prowadzenia wstępnej fazy procesu do czasu mianowania wicepostulatora sprawy

19 października

O przygotowaniu procesu zostaje poinformowany Ksiądz Biskup Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, na terenie której znajduje się miejsce urodzenia i chrztu Alfonsa Mańki

30 października

Ojciec Prowincjał  zwraca się do Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego z prośbą o przyjęcie procesu beatyfikacyjnego Alfonsa Mańki do Archidiecezji Poznańskiej

19 listopada

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański wyraża zgodę na prowadzenie procesu na szczeblu diecezjalnym przez Archidiecezję Poznańską

3 grudnia

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański kieruje prośbę do Księdza Biskupa Manfreda Scheuera, Ordynariusza Diecezji Linz w Austrii, na terenie której Alfons Mańka poniósł śmierć męczeńską, o zgodę na przeniesienie procesu do Archidiecezji Poznańskiej w Polsce

Rok 2020

10 stycznia

Biskup Diecezji Linz wyraża zgodę na przeniesienie procesu do Archidiecezji Poznańskiej

1 lutego

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański zwraca się z prośbą do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie o zatwierdzenie przeniesienia procesu z Diecezji Linz do Archidiecezji Poznańskiej

4 maja

Prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych Kard. Angelo Becciu zatwierdza zgodę na przeniesienie procesu z Austrii do Polski

14 maja

Postulator Generalny o. Diego Saez Martin, mianuje wicepostulatorem o. Lucjana Osieckiego

13 lipca

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański zatwierdza nominację wicepostulatora

15 lipca

Wicepostulator przedkłada Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Poznańskiemu prośbę postulatorską supplex libellus

5 sierpnia

Ksiądz Biskup Jan Kopiec, ogłasza prośbę postulatorską w Diecezji Gliwickiej

29 sierpnia

Biskupi zabrani na Konferencji Episkopatu Polski podczas 386 Zebrania Plenarnego w Częstochowie na Jasnej Górze wyrażają pozytywną opinię odnośnie do rozpoczęcia przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego procesu beatyfikacyjnego

Rok 2021

4 lutego

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański kieruje do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie prośbę o Nihil obstat

9 lutego

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański ogłasza prośbę postulatorską w Archidiecezji Poznańskiej

29 lipca

Nihil obstat Stolicy Apostolskiej

27 listopada

Rozpoczęcie w Poznaniu procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym