Kalendarium fazy wstępnej procesu beatyfikacyjnego scholastyka

Alfonsa Mańki OMI, męczennika

2019

24 maja         – Prowincjał o. Paweł Zając z Radą podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Alfonsa Mańki.

12 czerwca –    Ojciec Prowincjał kieruje do Ojca Generała prośbę o pozwolenie na rozpoczęcie procesu

27 lipca          –  Postulator Generalny o. Thomas Klosterkamp, w Rzymie po zapoznaniu się z zebranym materiałem rekomenduje Ojcu Generałowi rozpoczęcie procesu

25 września   – Superior Generalny o. Luis Lougen z Radą, wydaje w Rzymie pozwolenie na rozpoczęcie prac związanych z procesem beatyfikacyjnym Alfonsa Mańki

27 września    – Ojciec Prowincjał mocą Dekretu powierza o. Lucjanowi Osieckiemu zadanie prowadzenia wstępnej fazy procesu do czasu mianowania wicepostulatora sprawy

19 października   – o przygotowaniu procesu zostaje poinformowany Ksiądz Biskup Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, na terenie której znajduje się miejsce urodzenia i chrztu Alfonsa Mańki

30 października   – Ojciec Prowincjał  zwraca się do Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego z prośbą o przyjęcie procesu beatyfikacyjnego Alfonsa Mańki do Archidiecezji Poznańskiej

19 listopada     – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański wyraża  zgodę na prowadzenie procesu na szczeblu diecezjalnym przez Archidiecezję Poznańską

03 grudzień     – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański kieruje prośbę do Księdza Biskupa Manfreda Scheuera, Ordynariusza Diecezji Linz w Austrii, na terenie której Alfons Mańka poniósł śmierć męczeńską, o udzielenie zgody na przeniesienie procesu do Archidiecezji Poznańskiej w Polsce

 

Rok 2020 

10 stycznia  – Biskup Diecezji Linz wyraża zgodę na przeniesienie  procesu do Archidiecezji Poznańskiej

01 lutego      – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański zwraca się z prośbą do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie o zatwierdzenie przeniesienia procesu z Diecezji Linz do Archidiecezji Poznańskiej

04 maja        – Prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych Kardynał Angelo Becciu zatwierdza zgodę na przeniesienie procesu z Austrii do Polski

14 maja        – Postulator Generalny o. Diego Saez Martin mianuje wicepostulatorem o. Lucjana Osieckiego

13 lipca         – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański zatwierdza nominację wicepostulatora

15 lipca        – wicepostulator przedkłada Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Poznańskiemu prośbę postulatorską supplex libellus

05 sierpnia    – Ksiądz Biskup Jan Kopiec, ogłasza prośbę postulatorską w Diecezji Gliwickiej

29 sierpnia    – Biskupi zabrani na Konferencji Episkopatu Polski podczas 386 Zebrania Plenarnego w Częstochowie na Jasnej Górze wyrażają pozytywną opinię odnośnie do rozpoczęcia przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego procesu beatyfikacyjnego

 

Rok 2021

04 lutego    – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański kieruje do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie prośbę o Nihil obstat

09 lutego       – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański ogłasza prośbę postulatorską w Archidiecezji Poznańskiej