Zeszyt „Brewiarz” w Dzienniczku str. 91. Sposób utrzymania skupienia przy Brewiarzu:

1 Uważać na sens odmawianych psalmów

2 Rozmyślać o Męce Pańskiej, rozważać tajemnice życia Pana Jezusa czy Maryi

3 Być zjednoczonym jak najściślej z Jezusem aby nasza modlitwa była podobna do Jego modlitwy, do modlitwy aniołów i świętych. Przejmować się uczuciami Jezusa: radosnymi, smutnymi i triumfalnymi