Reme, 31 sierpnia 1938

O śmierci, ciąg dalszy

Następnym warunkiem przygotowania się na śmierć, ażeby godzina ta była dla nas szczęśliwa, jest obranie sobie takiego stanu i takiego sposobu życia w jakim byśmy chcieli być w godzinie swej śmierci. W nim życie spędzić.