Reme, 30 sierpnia 1938

O przygotowaniu do śmierci

1 Przez śmierć musimy opuścić wszystko to, co ziemskie, co doczesne. Dlatego, aby śmierć dla nas była szczęśliwa, należy się już teraz,  od tego wszystkiego oderwać i nie przywiązywać się do tego świata. Być w każdej chwili gotowym to opuścić. Wówczas, choćby i śmierć przyszła nagle, to ochotnie ją przyjmiemy. Jako środek do osiągnięcia tego niech posłuży ta myśl, aby tak spełniać wszystkie swe czynności, tak odprawiać wszystkie swe ćwiczenia i to co dzień, jakby one miały być ostatnie w naszym życiu.

2 Rozmyślanie dziś na ogół odprawiałem dobrze, jednak za mało prowadziłem w nim rozmowy z Bogiem. Wniosek z rozmyślania: Aby w godzinie śmierci można by spokojnie wszystko opuścić, należy już teraz się od tego oderwać. Prosiłem Boga o łaskę oderwania się od rzeczy światowych, doczesnych. Postanowienie: Odmówić brewiarz tak, jakby to miał być ostatni w mym życiu.