W oblackiej parafii pw. Chrystusa Króla w Poznaniu odbyła się uroczysta pierwsza sesja trybunału beatyfikacyjnego kleryka Alfonsa Mańki OMI. Posiedzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu do Ducha Świętego, przewodniczył mu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. W sesji udział wzięli również m.in.: prowincjał Polskiej Prowincji – o. Paweł Zając OMI, wicepostulator procesu – o. Lucjan Osiecki OMI, proboszcz parafii w rodzinnej miejscowości Sługi Bożego – ks. Rafał Wyleżoł, postulator generalny Misjonarzy Oblatów MN – o. Diego Saez OMI, rodzina nowego Sługi Bożego, parafianie z Lisowic i Poznania.

Zobacz: [kleryk Alfons Mańka OMI – uparty na świętość]

Po odmówieniu modlitwy o beatyfikację Alfonsa, nastąpiło zaprzysiężenie członków trybunału, przysięgę złożył również wicepostulator, o. Lucjan Osiecki OMI oraz członkowie komisji historycznej. Od pierwszej sesji trybunału klerykowi Alfonsowi Mańce OMI przysługuje tytuł Sługa Boży.

(P. Gomulak OMI – oblaci.pl)