W dniach 13 i 14 grudnia 2021, wicepostulator o. Lucjan Osiecki wygłosił konferencje o Słudze Bożym nowicjuszu Alfonsie Mańce, dla wspólnoty oblatów na Świętym Krzyżu, do której należą nowicjusze i ich mistrz nowicjatu o. Krzysztof Jamrozy.