Reme, 07 czerwca 1938

„Serce Jezusa, posłuszne aż do śmierci, zmiłuj się nad nami!”

1 Młodzieńczy Jezus żyjąc w domku nazareńskim był posłuszny swej Matce i św. Józefowi.

2 Prośba, aby Jezus posłuszny od żłóbka aż do Krzyża, raczył udzielić mi cnoty posłuszeństwa.

3 Jezus był posłuszny woli swego Ojca Niebieskiego: „Idę, aby pełnić nie swoją wolę, lecz wolę Ojca Niebieskiego”, „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Jezus był posłuszny Matce Swej Najświętszej i św. Józefowi, czytamy w Piśmie św. i  był im poddany. Jezus był posłuszny i swoim oprawcom. Przez to posłuszeństwo nauczył nas Jezus, że mamy być wszystkim posłuszni, aż do całkowitego zaparcia się siebie.