Reme, 23 sierpnia 1938

Kto myśli o wieczności, a nie nawraca się, ten stracił albo rozum, albo wiarę.