Redi, 24 sierpnia 1938

Ojciec Mistrz [bł. o. Józef Cebula OMI] dał nam na wykładzie przykład, jak mamy wszystko wypełniać dla chwały Bożej, w swoim czasie. Wszystkie ćwiczenia i nasze uczynki wykonane w duchu reguły świętej, są jak kwiaty, jakże więc mile je Bóg przyjmuje, jeśli są zerwane (odprawione) we właściwym czasie i świeże złożone na ołtarzu. Przeciwnie: jeśli posłuszeństwo nie jest natychmiastowe, to podobne jest do kwiatów zerwanych za późno, gdy już przekwitają. To ładne porównanie chcę sobie uprzytamniać przy zachowaniu posłuszeństwa, wszak i święta Tereska zrywała róże dobrych uczynków, aby je rzucać i słać pod stopy Jezusa.