Redi, 27 sierpnia 1938

W czasie pracy ręcznej starałem się być posłusznym i podległym innym, stąd czułem się szczęśliwym i praca szła. Nawet nie czułem zmęczenia.