Redi, 27 sierpnia 1938

W czasie wykładu usiłowałem uwagę mieć zawsze skupioną na jego przedmiocie i w ten sposób jak najwięcej z niego skorzystać.