Reme, 29 sierpnia 1938

Dzisiaj w czasie rozmyślania nie byłem dobrze skupiony, oprócz tego czułem oschłość.