Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się, Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Tobie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Piłat rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! (J 19, 13-15).

Namiestnik Kraju Warty, Artur Greiser, prowadził politykę w okupowanej Polsce według zasady: „bez Boga, bez religii, bez kapłana i sakramentów”. Zgodnie z prawem III Rzeszy: księża, klerycy, osoby zakonne, nie są nam potrzebni a wręcz są szkodliwi. Nie chcemy was, precz, na krzyż.

Tak zapadł wyrok śmierci na wielką rzeszę kapłanów i osób zakonnych, w tym na kleryka Alfonsa Mańkę. Stał się podobny do Jezusa odrzuconego i skazanego na śmierć. ‘Nie jest nam potrzebne twoje powołanie zakonne, kapłańskie, misyjne’. Skazano go więc, jak wielu innych, na wyniszczenie w koncentracyjnym obozie zagłady trzeciej, najcięższej kategorii, do Mauthausen – Gusen.

„Chcę stać się świętym, niech mnie to kosztuje ile chce. Z Jezusem wszystko” (27 listopada 1937).

„Jak słodko jest ponosić ofiary dla Jezusa. Jak miłe jest życie zjednoczone z Jezusem. Jezu udziel mi łaski, abym był wzgardzony od świata i zapomniany od wszystkich, abym Tobie mógł tylko w pokorze i wierności służyć” (28 listopada 1937).

„Coraz więcej wzbudza się w moim sercu tęsknota za Jezusem i miłość ku Niemu. Myśl o Nim coraz bardziej przesiąka każdą mą tkankę. Dla Niego tylko żyć, dla Niego cierpieć, to me pragnienie” (29 listopada 1937).