Wyróżnienie, Antoni Forenda, lat 16

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, Gliwice

Postanowienie świętości

Ta misja wypełniona

krzyż wziął na ramiona

Marnym życiem poniewierany

też chciał skruszyć kajdany

I to właśnie w dobroci

poszukiwał łakoci

W ostateczności się udało

porzucił grzeszne ciało

Na wzór życia miłości

dostąpił do świętości

Teraz głodu nie czuje

na wieki się raduje

I ja mam ambitną duszę

ku niemu ruszyć muszę