Redi, 27 sierpnia 1938

Jeszcze kilka dni do końca nowicjatu! Myśl ta powoduje, że tym lepiej staram się wypełniać w tych ostatnich dniach swe obowiązki i ćwiczenia, więcej przestrzegając regułę świętą niż dotychczas to czyniłem.